WAŻNE! Zawieszenie zajęć do 29.05.2020!

Szanowni Państwo, z uwagi na stan epidemiologiczny w mieście Katowice i odnotowywany stały wzrost liczby zakażonych, biorąc po uwagę, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nie rekomenduje uruchamiana od dnia 25 maja 2020 roku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas od I-III w szkołach podstawowych w Katowicach, Prezydent Miasta Katowice podjął […]

Informacje dla

Rodziców klas 1

Spotkanie organizacyjne z dyrektorem szkoły

i wychowawcami kl. 1 odbędzie  się

w dniu 25.08.2020 o godz. 17.00 w sali 31 i 32.

Więcej informacji na stronie: http://sp28katowice.pl/spotkanie-organizacyjne-z-rodzicami-kl-1/