INFORMACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ-luty 2023

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – LUTY 2023 r. 20 x 3,50 zł = 70,00zł Należność należy wpłacać w terminie od 01.02 do 05.02.2023 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 31.01.2023r. Potwierdzenie zapłaty przelewem należy przesłać na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY WCZEŚNIEJ […]

Nasza szkoła w Eduelo

Portal edukacyjny Eduelo to nowoczesne narzędzie umożliwiające uczniom i nauczycielom połączenie nauki z zabawą. Uczniowie logując się do portalu mogą sprawdzić swoją wiedzę z różnych przedmiotów wykonując quizy i zbierając punkty, które mogą wykorzystać np. do zmiany swojego avatara. Dużo radości daje też możliwość rywalizacji z innymi uczniami i sprawdzenia kto jest lepszy z danej […]

Jasełka 2022

Do fotorelacji i podczas akademii wykorzystano sprzęt zakupiony z programu „Laboratoria Przyszłości”.

Informacja stołówki-styczeń 2023r.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – STYCZEŃ 2023 r. 10 x 3,50 zł = 35,00 zł Należność należy wpłacać w terminie od 03.01 do 05.01.2023 r. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW W STYCZNIU NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 03.01.2023 Potwierdzenie zapłaty przelewem należy przesłać na adres stolowka.sp28katowice@gmail.com również w podanym terminie. Prosimy w styczniu nie odliczać niewykorzystanych w grudniu obiadów. Zwroty za […]

Od 20.03 do 05.04.2023 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie:

https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 20.03.2023r. do 05.04.2023r.- OBOWIĄZKOWO!!!

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA 2023/2024