Powiadomienie

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 7-8.02 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 8-9.02

Od 20.03 do 05.04.2023 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie:

https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 20.03.2023r. do 05.04.2023r.- OBOWIĄZKOWO!!!

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA 2023/2024