Oferta naborowa dla klas VI

Klasa VII dwujęzyczna w szkole Podstawowej nr 4 z oddziałami dwujęzycznymi im. Jerzego Ziętka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Katowicach Klasa VII dwujęzyczna z wiodącym językiem hiszpańskim w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Katowicach Oferta edukacyjną Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach –  […]

Od 20.03 do 05.04.2023 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie:

https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 20.03.2023r. do 05.04.2023r.- OBOWIĄZKOWO!!!

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA 2023/2024