REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Państwo! REKRUTACJA OBWODOWA Od dnia 20.03.2023 do 05.04.2023 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie: https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 20.03.2023r. do 05.04.2023r.- OBOWIĄZKOWO!!!   REKRUTACJA […]

Rozpoczęcie roku szkolnego

4.09.2023

    • Kl. I - III  godz. 9.00

Wyprawka pierwszoklasisty

    • Kl. IV - VIII godz. 10.15

Szkoła zapewnia podręczniki z wszystkich przedmiotów poza religią.

Religia - materiały zostaną zamówione przez katechetów na początku września.