BÓBR INFORMATYCZNY

14 listopada odbył się XIV Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr – Benjamin (klasy IV – VI). Na udział zdecydowało się siedmiu uczniów.  Uczniowie mieli do rozwiązania 24 zadania na specjalnej platformie internetowej, a do dyspozycji było tylko 60 min. Liczyła się nie tylko szybkość działania, ale przede wszystkim umiejętność logicznego myślenia i umiejętność rozwiązywania problemów algorytmicznych. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Post Author: SP28