COVID-19

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie.     

W przypadku wznowienia od 1 czerwca 2020 roku działalności stacjonarnej, w szkole będą obowiązywały załączone poniżej zasady.

Zasady zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy od 01.06.2020r.

Oświadczenie rodzica – świetlica.

Karta zapisu świetlica.

 
 
Konsultacje indywidualne z pedagogiem szkolnym i psychologiem.
Informuję,  o możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby poprzez dziennik elektroniczny. Spotkania na terenie szkoły z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem odbywają się z zachowaniem procedur reżimu sanitarnego.
 
Szczegółowe wytyczne dotyczące zachowania reżimu bezpieczeństwa epidemicznego na terenie szkoły zawiera  Procedura bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19