Skład Rady Rodziców

 
PREZYDIUM RADY RODZICÓW
 
przewodnicząca: Anna Labus
z – ca przewodniczącej: 
sekretarz: 
 
rachunkowość finansowo-księgowa: Barbara Barchańska
Getin Bank S.A.II-Oddział Katowice
nr konta: 64 1560 1111 2107 1837 1990 0001
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
przewodnicząca: 
wiceprzewodniczaca: 
sekretarz:
 

Wszelkie pisma, wnioski itp. można składać u Pani Barbary Barchańskiej, adresując je na:
Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 28
Katowice 40-614
ul. Gen. Jankego 160