Stołówka

Cena jednostkowa obiadu dla ucznia wynosi 3,50 zł.

Płatności są dokonywane gotówką u intendenta od 1-go do 5-go dnia każdego miesiąca.

Wpłaty można dokonać przelewem na konto: Bank PKO BP nr konta: 04 1020 2313 0000 3902 0573 2757

W płatności należy wpisać: szkołę, nazwisko i imię dziecka, klasa, obiady za miesiąc, np. SP28, Kowalski Jan, 1a,obiady za 09.2020

Podstawą żywienia jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty lub przesłanie go na adres e-mail stolowka.sp28katowice@gmail.com do 5-go dnia każdego miesiąca.

Regulamin stołówki
Załącznik nr 1 – Zasady płacenia przelewem
Oświadczenie stołówka