Stołówka

Cena jednostkowa obiadu dla ucznia wynosi 3 zł.

Stołówka szkolna wydaje posiłki dla uczniów w godzinach:

Klasy I i II

– 12.00 – 12.30 – zupa i drugie danie

– 12.50 – 13.20 – zupa i drugie danie

Klasy IV, V, VI Szkoły Podstawowej 

– 10.35 – 10.45 – zupa

– 11.30 – 11.50 – drugie danie III, IV

-12.35 – 12.55 – drugie danie V, VI.

Płatności są dokonywane gotówką u intendenta od 1-go do 5-go dnia kązdego miesiąca.

Istnieje możliwość wpłaty przelewem. Wpłaty można dokonać przelewem na konto: Bank PKO BP nr konta: 04 1020 2313 0000 3902 0573 2757

W płatności należy wpisać: szkołę, nazwisko i imię dziecka, obiady za miesiąc, np. SP28, Kowalski Jan, obiady za 09.2019

Podstawą żywienia jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty lub przesłanie go na adres e-mail sp28katowice@onet. eu do 5-go dnia każdego miesiąca.

Regulamin stołówki
Załącznik nr 1 – Zasady płacenia przelewem