Stołówka

Cena jednostkowa obiadu dla ucznia wynosi 3 zł.

 

Harmonogram spożywania obiadu na stołówce szkolnej:

 

Klasy I – III

  • w ramach zajęć świetlicowych

 

Klasa IV a, IV b, Va

  • godzina 11.30 

 

Klasa  Vb

  • godzina 12.35

 

Klasa VI a 

  • od poniedziału do czwartku godzina 13.35
  • piątek 12.35 

 

Klasa VI b

  • od poniedziału do czwartku godzina 12.35
  • piątek 13.35 

 

Klasa VII a, VII b 

  • godzina 13.35

 

Płatności są dokonywane gotówką u intendenta od 1-go do 5-go dnia kązdego miesiąca.

Wpłaty można dokonać przelewem na konto: Bank PKO BP nr konta: 04 1020 2313 0000 3902 0573 2757

W płatności należy wpisać: szkołę, nazwisko i imię dziecka, obiady za miesiąc, np. SP28, Kowalski Jan, obiady za 09.2020

Podstawą żywienia jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty lub przesłanie go na adres e-mail stolowka.sp28katowice@gmail.com do 5-go dnia każdego miesiąca.

Regulamin stołówki
Załącznik nr 1 – Zasady płacenia przelewem