Zebrania i konsultacje

Harmonogram spotkań z rodzicami (godz. 17.00)

Lp. Termin Treść
1. 06.09.2021 r.

Klasy I-III

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z systemem oceniania, planem pracy wychowawcy.
2. 07.09.2020 r.

Klasy IV-VIII

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z systemem oceniania, planem pracy wychowawcy.
Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców – m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie Programu Wychowawczego Szkoły, omówienie oraz spraw istotnych dla szkoły.
3. 09.11.2021 r.

Klasy IV-VIII

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów, sprawy bieżące 17.00 –  17.30.
Konsultacje indywidualne z rodzicami 17.30 – 18.30.
4. 16.11.2021 r.

Klasy I-III

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów, sprawy bieżące 17.00 – 17.30.
Konsultacje indywidualne z rodzicami 17.30 – 18.30.
5. 21.12.2021 r.

Klasy I-VIII

Konsultacje dla rodziców, m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o ocenach przewidywanych  17.00 – 18.30.
6. 31.01.2022 r.

Klasy I-III

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów w I półroczu roku szk. 2021/2022. (17.00 – 18.30)
7. 01.02.2022 r.

Klasy IV-VIII

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów w I półroczu roku szk. 2021/2022. (17.00 – 18.30)
8. 11.04.2022 r.

Klasy I-III

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów, sprawy bieżące 17.00 -17.30.
Konsultacje indywidualne z rodzicami  17.30 – 18.30.
9. 12.04.2022 r.

Klasy IV-VIII

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów, sprawy bieżące -17.00 -17.30.
Konsultacje indywidualne z rodzicami – od 17.30 -18.30.
10. 31.05.2022 r.

Klasy I-VIII

Konsultacje dla rodziców, m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o ocenach przewidywanych  na koniec roku szkolnego 2021/2022. (17.00 – 18.30.)