Zebrania i konsultacje

Lp. Termin Treść

1.

03.09.2019 (kl. I)

 

9.09.2019
(kl. II, III)

 

10.09.2019
(kl. IV, V, VI)

 

 

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy.

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z systemem oceniania, planem pracy wychowawcy.

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z systemem oceniania, planem pracy wychowawcy.

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców – m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie Programu Wychowawczego Szkoły, omówienie oraz spraw istotnych dla szkoły.

 

2.

05.11.2019 Klasy I – III: konsultacje dla rodziców odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem

Klasy IV – VI:

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów, sprawy bieżące -17.00 -17.30.

Konsultacje indywidualne z rodzicami – 17.30 -18.30.

3.

7.01.2020 Klasy IV-VI: Konsultacje dla rodziców, m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o ocenach przewidywanych  17.00 – 18.30.

Klasy I – III: spotkanie klasowe z wychowawcą.

4.

11.02.2020 Klasy I – III: konsultacje dla rodziców odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem

Klasy IV – VI:

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów w I półroczu roku szk. 2019/2020.

17.00 – 18.30

5.

07.04.2020 Klasy I – III: konsultacje dla rodziców odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem

Klasy IV – VI:

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów, sprawy bieżące -17.00 -17.30.

Konsultacje indywidualne z rodzicami – 17.30 -18.30.

6.

26.05.2020 Konsultacje dla rodziców, m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o ocenach przewidywanych  na koniec roku szkolnego 2019/2020.
(17.00 – 18.30.)