Zebrania i konsultacje

 

Lp. Termin Treść

1.

02.09.2020 r.

Klasy I-III

 

 

03.09.2020 r.

Klasy IV-VII

 

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z systemem oceniania, planem pracy wychowawcy.

 

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z systemem oceniania, planem pracy wychowawcy.

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców – m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie Programu Wychowawczego Szkoły, omówienie oraz spraw istotnych dla szkoły.

2.

03.11.2020 r.

Klasy IV-VII

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców
o ocenach uzyskanych przez uczniów, sprawy bieżące 17.00- 17.30.Konsultacje indywidualne z rodzicami 17.30-18.30.

3.

10.11.2020 r.

Klasy I-III

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców
o ocenach uzyskanych przez uczniów, sprawy bieżące 17.00- 17.30.Konsultacje indywidualne z rodzicami 17.30-18.30.

4.

12.01.2021 r.

Klasy I-VII

Konsultacje dla rodziców, m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o ocenach przewidywanych  17.00-18.30.

5.

15.02.2021 r.

Klasy I-III

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców
o ocenach uzyskanych przez uczniów w I półroczu roku szk. 2020/2021, 17.00-18.30

6.

16.02.2021 r.

Klasy IV-VII

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów w I półroczu roku szk. 2020/2021, 17.00-18.30

7.

12.04.2021 r.

Klasy I-III

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców
o ocenach uzyskanych przez uczniów, sprawy bieżące 17.00 -17.30.Konsultacje indywidualne z rodzicami 17.30-18.30.

8.

13.04.2021 r.

Klasy IV-VII

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców
o ocenach uzyskanych przez uczniów, sprawy bieżące-17.00-17.30.Konsultacje indywidualne z rodzicami 17.30-18.30.

9.

25.05.2021 r.

Klasy I-VII

Konsultacje dla rodziców, m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o ocenach przewidywanych  na koniec roku szkolnego 2020/2021.

(17.00 – 18.30.)