Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023 / 2024:
 Przewodniczący – Paweł Ulczok 7b
 Zastępca przewodniczącego – Mateusz Radziejewski 7aa
 Sekretarz, fotograf uroczystości szkolnych – Antonina Nizioł 7a

Rzecznik Praw Ucznia: pani Beata Derkacz (klasy 1 – 3), pani Magdalena Keegan (klasy 4 – 8).

Poczet sztandarowy: Zuzanna Dembowy, Wiktoria Mróz, Aleksandra Służałek, Zuzanna Żyła, Szymon Rycyk, Adam Wąs.

Adres e – mail: samorzaduczniowski@sp28-katowice.pl

Regulamin Samorządu