Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019 / 2020:
 Przewodniczący – Lena Pietras 6a
 Zastępca przewodniczącego – Lena Śleziońska 6a
 

Regulamin Samorządu