Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021 / 2022:
 Przewodniczący – Antonina Lesiecka 8a
 Zastępca przewodniczącego – Emilia Kozłowska 7b
 Sekretarz – Oliwia Tarnacka 7b
 Członek Samorządu – Antonina Nizioł 5a

 

Regulamin Samorządu