Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022 / 2023:
 Przewodniczący – Oliwia Tarnacka 8b
 Zastępca przewodniczącego – Aleksandra Służałek 7b
 Sekretarz – Antonina Nizioł 6a
 Członek Samorządu – Liliana Kozłowska 6a
dekoracja tablic – Hanna Koza 8a
kronikarz imprez szkolnych – Antonina Poniatowska 8b 

Rzecznik Praw Ucznia: pani Magdalena Keegan

Poczet sztandarowy: Zuzanna Dembowy, Wiktoria Mróz, Aleksandra Służałek, Zuzanna Żyła, Szymon Rycyk, Adam Wąs.

Regulamin Samorządu