Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2019


Odznaka „Dobrze zaPROJEKTowanej Szkoły” to znak, że szkoła:
podchodzi do edukacji w sposób nowoczesny,
 
jest otwarta na uczniowskie inicjatywy,
 
tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów,
 
poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtuje umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpraca, planowanie, odpowiedzialność),
 
jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej.

Od października do grudnia 2018 w naszej szkole realizowany był projekt edukacyjny z fizyki „Razem poznajemy świat!” (czyt. więcej) w ramach konkursu organizowanego przez Wydawnictwo Nowa Era „Projekt z klasą”.  Nasza szkoła znalazła się w gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów i zostaliśmy uhonorowani przez Wydawnictwo Nowa Era tytułem „Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2019”.

Post Author: SP28