Wymagania edukacyjne

 

Przedmiot Klasa
edukacja wczesnoszkolna klasa 1 -3
język polski klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7 
klasa 8
język angielski klasa 1

klasa 2
klasa 3
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

język niemiecki klasa 7
klasa 8
matematyka klasa 4

klasa 5
klasa 6
klasa 7

klasa 8

chemia klasa 7

klasa 8

pso chemia

fizyka klasa 7

klasa 8

geografia klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8
biologia klasa 5
klasa 6
informatyka klasa 4

klasa 5
klasa 6

klasa 7

klasa 8

historia klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8
wiedza o społeczeństwie klasa 8
technika klasa 4 – 6
wychowanie fizyczne w-f
 plastyka  klasa 4-7
muzyka klasa 4-7
przyroda klasa 4