Pamięć 81

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Śląskiego Kuratora Oświaty „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”. Projekt  skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 

Wystawa poświęcona 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – prezentacja.

 

Szkolne miejsce historyczno-patriotyczne, poświęcone 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

W ramach realizacji zadań projektu GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY! zorganizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty przeznaczonego dla nauczycieli, nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w czterech konferencjach:

  •  „Zdarzenia, które obudziły ducha wolności” – 6.10.2021r. (1 nauczyciel)
  • „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”  12.10.2021r. (2 nauczycieli)
  • Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność” – 19.10. 2021r. (2 nauczycieli)
  •  „Drogowskazy pozostawione przez kard. Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu”–  27.10. 2021r. (2 nauczycieli)

          

W dniu 27 października 2021 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w bezpośredniej transmisji wykładu „Drogowskazy pozostawione przez kard. Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu” .

 

W dniach 27- 29 października, klasy 7a,7b,8a i 8b obejrzały film dokumentalny „Nie zabierajcie mamy”, przedstawiający historię działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania w Polsce stanu wojennego (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.). W filmie umieszczono wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie. Film powstał dzięki dofinansowaniu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Został zrealizowany we współpracy z Regionem Częstochowskim NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszeniem Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR”.

klasa 7a

klasa 7b

klasa 8a

klasa 8b

W klasach siódmych i ósmych zostały przeprowadzone lekcje historii i wos oparte na materiałach źródłowych IPN i ŚCWiS, dotyczące wprowadzenia stanu wojennego i pacyfikacji kopalni Wujek. Dodatkową oprawą lekcji były plansze edukacyjne ŚCWiS oraz zaprezentowana w formie elektronicznej wystawa IPN „Stan wojenny 1981-1983”.