Harmonogram zwrotu podręczników

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

Podręczniki szkolne są przyjmowane jako komplety. Podręczniki należy oddać w foliowej torbie. W przypadku zniszczenia lub zgubienia opiekunowie są zobowiązani do odkupienia podręcznika zgodnie z regulaminem wypożyczania podręczników z dotacji celowej MEN
i podpisanym przez opiekunów na początku roku szkolnego oświadczeniem o odpowiedzialności finansowej. 

HARMONOGRAM ZWROTU

                                       4a 22.06.2020-poniedziałek   od 9.00 do 12.00

                                       4b 22.06.2020-poniedziałek   od 12.00 do 15.00

                                       5a 25.06.2020-czwartek         od 9.00 do 12.00

                                       5b 23.06.2020-wtorek            od 9.00 do 12.00

                                       6a 24.06.2020-środa               od 12.00 do 15.00

                                       6b 25.06.2020-czwartek         od 12.00 do 15.00

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniowie wchodzą do szkoły od ulicy Jankego (wejście główne). Wychodzą wyjściem od ulicy Fredry.

Klasy I, II, III umawia wychowawca klasy i powiadamia opiekunów.

                                                                                                                                                         DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                                                                         mgr Jarosław Sowiński