Informacja stołówki – grudzień 2019

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – GRUDZIEŃ 2019r.
15 x 3,00=45,00zł
Należność należy wpłacać w terminie od 27.11 do 5.12.2019rPotwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie.
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 29.11.2019r.
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.
Wpłaty gotówkowe tylko do 5.12.2019r.
Prosimy o terminowe wpłaty, gdyż jest to ostatni miesiąc żywieniowy.

Post Author: SP28