Informacja stołówki – listopad 2019

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA LISTOPAD 2019r.

19 x 3,00 zł = 57,00 zł

Należność proszę wpłacać w terminie od 30.10 do 05.11.2019r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie.
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 30.10.2019r.
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28