Informacja stołówki-luty 2021

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – LUTY 2021 r.
20 x 3,00 zł =60,00 zł
Należność proszę wpłacać w terminie od 01.02 do 05.02.2021 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com 

KLASA 3A: 17 x 3,00 = 51,00 zł
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ NA STOŁÓWCE.

Post Author: SP28