Informacja stołówki – maj 2019

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – MAJ 2019 r.
20 x 3,00=60,00 zł

Prosimy o odliczenie nadpłaty za miesiąc kwiecień (kuchnia gotowała w 04.2019 7 obiadów – 7 x 3 zł=21 zł).
Należność należy wpłacać w terminie od 1.05 do 5.05.2019 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie.
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 30.04.2019 r.
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28