Informacja stołówki – styczeń 2019.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – STYCZEŃ 2019 r.

22 x 3,00 = 66,00 zł
Należność należy wpłacać w terminie od 01.01 do 05.01.2019r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie.
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 02.01.2019r.
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28