Informacja stołówki-styczeń 2020

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA STYCZEŃ 2020r.
9 x 3,00=27,00zł
Należność prosimy wpłacać w terminie:

  • przelew: od 01.01. do 5.01.2020r. (potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail szkoły w podanym terminie)
  • gotówka: tylko 7 i 8 .01.2020r. od 7:00 do 16:00.

Prosimy o terminowe wpłaty, ze względu na ferie zimowe od 13.01.
Brak zapłaty za obiady będzie jednoznaczny z wykreśleniem z listy obiadowej.

Post Author: SP28