Informacja stołówki szkolnej-czerwiec 2019

Odpłatność za obiady – czerwiec 2019

12 x 3,00=36,00zł

Należność należy wpłacać w terminie od 29.05 do 5.06.2019r.
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 31.05.2019.
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI
Wpłaty gotówkowe tylko do 5.06.2019.
Prosimy o terminowe wpłaty, gdyż jest to ostatni miesiąc żywieniowy.

Post Author: SP28