Informacja stołówki-wrzesień 2020

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA WRZESIEŃ 2020r:  18 x 3,00=54,00zł
Należność należy wpłacać w terminie od 4.09 do 09.09.2020r
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com lub szkoły.
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 30.09.2020.  ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28