Informacja stołówki-wrzesień 2019r.

Odpłatność za obiady : 

  14 x3,00=42,00zł

Należność należy wpłacać w terminie od 09.09 do 13.09.2019r.

REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 30.09.2019

ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28