Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

Pedagog – mgr Ewa Gwóźdź Psycholog – mgr Magda Makuch-Zielińska Pedagog – mgr Magdalena Żarłok
Poniedziałek 7.30 – 13.00 Poniedziałek 9:00 – 14:00
Wtorek 7:30- 9:30 Wtorek 11:00 –  16:00
Środa 11:00 – 14:00 Środa 8:30 – 12:30
Czwartek 8:00 – 11:00 Czwartek 10:30 – 14:30
Piątek 7: 30- 11:30 Piątek 8:00 – 14:00 Piątek 8:00 – 11:00

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole jest szeroko rozumiane wsparcie, poradnictwo i pomoc wychowawczo-terapeutyczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Pomoc jest dobrowolna.  Udzielana jest na wniosek:

  • rodzica/opiekuna prawnego
  • nauczyciela
  • ucznia.

Psycholog i Pedagog szkolny

Wszelkie pytania i sugestie można kierować do nas przez dziennik elektroniczny.