Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

Pedagog – mgr Ewa Gwóźdź Psycholog – mgr Aneta Stasiak Pedagog – mgr Magdalena Żarłok
Poniedziałek 7:15 – 11:15 Poniedziałek 8:15 – 16:15
Wtorek 13:00- 15:00 Wtorek 8:00 – 12:45
Środa 14:15 – 16:15 Środa 7:05 – 10:35
11:35 – 14:35
Czwartek 14:15 – 16:15 Czwartek 7:05 – 10:35
14:35 – 16:35
Piątek 7: 15- 11:15 Piątek 8:00 – 12:45 Piątek 7:30 – 13:30

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole jest szeroko rozumiane wsparcie, poradnictwo i pomoc wychowawczo-terapeutyczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Pomoc jest dobrowolna.  Udzielana jest na wniosek:

  • rodzica/opiekuna prawnego
  • nauczyciela
  • ucznia.

Psycholog i Pedagog szkolny

Wszelkie pytania i sugestie można kierować do nas przez dziennik elektroniczny.