Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

Pedagog – mgr Ewa Gwóźdź Psycholog – mgr Aneta Stasiak Pedagog – mgr Magdalena Żarłok
Poniedziałek 7.30 – 12.15 Poniedziałek 9:30 – 14:00
Wtorek 13:00- 15:00 Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 13:30 – 16:00 Środa 8:00 – 9:30
10:40 – 16:40
Czwartek 14:30 – 16:00 Czwartek 7:30 – 13:30
Piątek 7: 30- 11:15 Piątek 9:00 – 14:30 Piątek 8:00 – 12:30

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole jest szeroko rozumiane wsparcie, poradnictwo i pomoc wychowawczo-terapeutyczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Pomoc jest dobrowolna.  Udzielana jest na wniosek:

  • rodzica/opiekuna prawnego
  • nauczyciela
  • ucznia.

Psycholog i Pedagog szkolny

Wszelkie pytania i sugestie można kierować do nas przez dziennik elektroniczny.