Poznajemy zawody. Klasa 2a z wizytą na poczcie.

Poznajemy pracę urzędnika pocztowego i uczymy się  pisać listy. Zakupujemy  znaczki pocztowe, aby wysłać  kartki świąteczne do swoich kolegów i koleżanek.

Post Author: SP28