Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach na rok szkolny 2021/2022


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej -> tutaj


Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej -> tutaj


Lista kandydatów przyjętych w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej -> tutaj

Lista kandydatów nieprzyjętych w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej -> tutaj.

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA.


Lista kandydatów zakwalifikowanych w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach na rok szkolny 2021/2022->tutaj

Lista kandydatów niezakwalifikowanych w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach na rok szkolny 2021/2022 ->tutaj

Szanowni Państwo!

REKRUTACJA OBWODOWA

Od dnia 22.03.2021 do 09.04.2021 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://katowice.elemento.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 22.03.2021r. do 09.04.2021r.

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową. ​ Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

REKRUTACJA POZA OBWODOWA

Od dnia 10.05.2021 r.  do 19.05.2021 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://katowice.elemento.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w placówce w terminie od 10.05.2021 r. do 19.05. 2021r.

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową. ​ Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej.

Kryteria naboru.

Obwód szkoły.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.