REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Państwo!

REKRUTACJA OBWODOWA

Od dnia 20.03.2023 do 05.04.2023 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie:

https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 20.03.2023r. do 05.04.2023r.- OBOWIĄZKOWO!!!

 

REKRUTACJA POZA OBWODOWA

Od dnia 08.05.2023 r. do 19.05.2023r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie:

https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w placówce w terminie od 08.05.2023 r. do 19.05.2023 r.

Od 30.05 do 7.06. 2023 r. potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie można złożyć w formie pisemnego oświadczenia lub po zalogowaniu do systemu rekrutacyjnego klikając w „Potwierdzenie woli”.

Więcej informacji ->tutaj.

 

Post Author: SP28