WAŻNE! Zawieszenie zajęć do 29.05.2020!

Szanowni Państwo,
z uwagi na stan epidemiologiczny w mieście Katowice i odnotowywany stały wzrost liczby zakażonych, biorąc po uwagę, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nie rekomenduje uruchamiana od dnia 25 maja 2020 roku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas od I-III w szkołach podstawowych w Katowicach, Prezydent Miasta Katowice podjął decyzję o zawieszeniu zajęć do dnia 29 maja 2020 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor szkoły informuje, iż zajęcia na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach zostają zawieszone do dnia 29 maja 2020 roku.

 

Post Author: SP28