Zdalne zapewnienie wsparcia psychologicznego

Zdalne zapewnianie wsparcia psychologicznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach

  1. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach będzie można nawiązać zdalny kontakt telefonicznie oraz mailowo:
  • telefony stacjonarne: 32 251 15 99

         tel./fax 32 257 14 82

  • telefon komórkowy: 669 777 008 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video
  • email: oik@mops.katowice.pl

Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 19:00.

  1. W Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdalny kontakt telefoniczny:
  • telefony komórkowe: 572 333 751

                                               725 150 086  oba telefony z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video

Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 17:30.

  1. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej zdalny kontakt telefoniczny:
  • telefon komórkowy: 513 426 177 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video
  • Dyżury psychologów w godzinach 7:30 – 15:30.

Post Author: SP28