Znamy już wyniki egzaminu ósmoklasisty

Nasi ósmoklasiści nie zawiedli. Zapraszamy do analizy wykresów prezentujących uzyskane rezultaty w odniesieniu do powiatu i całego kraju.

Dziękujemy wszystkim uczniom za trud włożony w przygotowania oraz nauczycielom za ich ciężką pracę. Życzymy dalszych sukcesów!

Post Author: SP28