Aktualności

Dla rodziców

Prace naszych uczniów

Drodzy Rodzice Uczniów przyszłych klas pierwszych!

Od dnia 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły.

 W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie: katowice.podstawowe.vnabor.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w placówce w terminie od 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r

Wszystkie ważne informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na karcie w menu górnym - REKRUTACJA 2022/2023.