Jak zostać przyjacielem Ziemi?

Presja przemysłowej działalności człowieka na środowisko naturalne związana jest z niekorzystnymi dla naszego zdrowia zmianami w  jakości powietrza, wody czy gleby. Świadomie podejmowane przez ludzi wybory życiowe mogą jednak ograniczyć proces degradacji przyrody! W dyskusji o roli człowieka w świecie na znaczeniu zyskuje współcześnie ekologia, propagująca ochronę i odbudowę zniszczonego krajobrazu, a także styl życia […]

Od 20.03 do 05.04.2023 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie:

https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 20.03.2023r. do 05.04.2023r.- OBOWIĄZKOWO!!!

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA 2023/2024