INFORMACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ-czerwiec 2023r.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – CZERWIEC 2023 r. 14 x 3,50 zł = 49,00zł Należność należy wpłacać w terminie od 29.05 do 05.06.2023 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 30.05.2023 r. Prosimy o odliczenie planowanych nieobecności związanych z wycieczkami szkolnymi. ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI […]

Rozpoczęcie roku szkolnego

4.09.2023

    • Kl. I - III  godz. 9.00

Wyprawka pierwszoklasisty

    • Kl. IV - VIII godz. 10.15

Szkoła zapewnia podręczniki z wszystkich przedmiotów poza religią.

Religia - materiały zostaną zamówione przez katechetów na początku września.