STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania stypendium szkolnego wynosi 600 zł na osobę w rodzinie. druki wniosku do pobrania w sekretariacie i w gabinecie pedagoga i psychologa lub na stronie szkoły link  https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html wypełnione wnioski przyjmuje pedagog szkolny, psycholog do dnia 15 września br.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4.09.2023

    • Kl. I - III  godz. 9.00

Wyprawka pierwszoklasisty

    • Kl. IV - VIII godz. 10.15

Szkoła zapewnia podręczniki z wszystkich przedmiotów poza religią.

Religia - materiały zostaną zamówione przez katechetów na początku września.