ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – CZERWIEC 2021 r.
16 x 3,00=48,00 zł 1.06 – 24.06
Należność należy wpłacać w terminie od 1.06 do 7.06.2021 r.
lub 15 x 3,00=45,00 zł 1.06 – 23.06
(- dzień 24.06 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEZY ZGŁOSIĆ DO 31.05.2021 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28