INFORMACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ-czerwiec 2023r.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – CZERWIEC 2023 r. 14 x 3,50 zł = 49,00zł Należność należy wpłacać w terminie od 29.05 do 05.06.2023 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 30.05.2023 r. Prosimy o odliczenie planowanych nieobecności związanych z wycieczkami szkolnymi. ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI […]

Informacja stołówki-maj 2023r.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – MAJ 2023 r. 17 x 3,50 zł=59,50zł Należność proszę wpłacać w terminie od 27.04 do 05.05.2023 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW PROSZĘ ZGŁOSIĆ DO 28.04.2023 r. Potwierdzenie zapłaty przelewem należy przesłać na adres stolowka.sp28katowice@gmail.com ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY WCZEŚNIEJ […]

Informacja stołówki-kwiecień 2023r.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – KWIECIEŃ 2023 r. 16 x 3,50 zł = 56,00zł Należność należy wpłacać w terminie od 30.03 do 05.04.2023 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 31.03.2023 r. Potwierdzenie zapłaty przelewem należy przesłać na adres stolowka.sp28katowice@gmail.com ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, […]

Informacja stołówki szkolnej-marzec 2023

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY –  MARZEC 2023 r. 23 x 3,50 zł = 80,50 zł Należność należy wpłacać w terminie od 27.02 do 05.03.2023 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 28.02.2023 r. Potwierdzenie zapłaty przelewem należy przesłać na adres stolowka.sp28katowice@gmail.com ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI […]

INFORMACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ-luty 2023

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – LUTY 2023 r. 20 x 3,50 zł = 70,00zł Należność należy wpłacać w terminie od 01.02 do 05.02.2023 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 31.01.2023r. Potwierdzenie zapłaty przelewem należy przesłać na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY WCZEŚNIEJ […]

Informacja stołówki-styczeń 2023r.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – STYCZEŃ 2023 r. 10 x 3,50 zł = 35,00 zł Należność należy wpłacać w terminie od 03.01 do 05.01.2023 r. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW W STYCZNIU NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 03.01.2023 Potwierdzenie zapłaty przelewem należy przesłać na adres stolowka.sp28katowice@gmail.com również w podanym terminie. Prosimy w styczniu nie odliczać niewykorzystanych w grudniu obiadów. Zwroty za […]

Informacja stołówki-listopad 2022r.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – LISTOPAD 2022 r. 20 x 3,50 zł = 70,00zł Klasy ósme płacą za 19 obiadów, tj. 66.50 zł (wyjazd w dn. 15.11) Należność proszę wpłacać w terminie od 25.10 do 04.11.2022 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 28.10.2022r.  Potwierdzenie zapłaty przelewem […]

Informacja stołówki szkolnej wrzesień 2022

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – WRZESIEŃ 2022 r. 20 x 3,50 zł = 70,00 zł Obiady będą wydawane od dnia 5.09 (poniedziałek). Należność należy wpłacać w terminie od 1.09 do 07.09.2022 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEZY ZGŁOSIĆ DO 30.09.2022r.  Potwierdzenie zapłaty przelewem należy przesłać na adres e-mail […]

Od 20.03 do 05.04.2023 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie:

https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 20.03.2023r. do 05.04.2023r.- OBOWIĄZKOWO!!!

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA 2023/2024