Skład Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Przewodnicząca: Magdalena Świonder-Chlebowczyk

Wiceprzewodnicząca: Justyna Rzepus

Sekretarz: Dagmara Misztal

Skarbnik: Anna Maroń

 
Getin Bank S.A.II-Oddział Katowice
nr konta: 64 1560 1111 2107 1837 1990 0001
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
przewodnicząca: 
wiceprzewodniczaca: 
sekretarz:
 

Wszelkie pisma, wnioski itp. można składać u Pani Barbary Barchańskiej, adresując je na:
Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 28
Katowice 40-614
ul. Gen. Jankego 160