Stołówka

Od miesiąca września cena jednego obiadu wynosi 4,00 zł.

Nr konta bankowego: 84 1020 2313 0000 3602 1113 4170

W płatności należy wpisać: szkołę, nazwisko i imię dziecka, klasa, obiady za miesiąc, np. SP28, Kowalski Jan, 1a,obiady za 09.2023.

Podstawą żywienia jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty lub przesłanie go na adres e-mail stolowka.sp28katowice@gmail.com do 5-go dnia każdego miesiąca.

ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA PIERWSZEGO DNIA NIEOBECNOŚCI) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Regulamin stołówki
Załącznik nr 1 – Zasady płacenia przelewem
Oświadczenie stołówka