Świetlica

Regulamin

Karta zgłoszenia ucznia ucznia do świetlicy

Procedura – praca świetlicy w Szkole Podstawowej nr 28 w Katowicach obowiązująca od 1.09.2021