Zebrania i konsultacje

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023 (godz. 17.00)

 

Lp. Termin Treść
1. 05.09.2022 r.

Klasy I-III

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z systemem oceniania, planem pracy wychowawcy.
2. 06.09.2022 r.

Klasy IV-VIII

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z systemem oceniania, planem pracy wychowawcy.

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców – m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie Programu Wychowawczego Szkoły, omówienie oraz spraw istotnych dla szkoły.

3. 13.12.2022 r.
Klasy I-VIII
 Konsultacje dla rodziców, m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o ocenach przewidywanych  17.00 – 18.30.
4. 30.01.2023 r.
Klasy I-III
Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów w I półroczu roku szk. 2022/2023.
17.00 – 18.30
5. 31.01.2023 r.

Klasy IV-VIII

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów w I półroczu roku szk. 2022/2023.
17.00 – 18.30
6. 16.05.2023 r.
Klasy I-VIII
Konsultacje dla rodziców, m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych  na koniec roku szkolnego 2022/2023.
(17.00 – 18.30.)