Informacja stołówki

Odpłatność za obiady  – luty 2022

3 zł x 10 = 30,00 zł 

Każda klasa dostała Vulcanem wytyczne z uwzględnieniem zgłoszonych nieobecności i kwarantanny. Rezygnację z obiadów w lutym należy zgłosić najpóźniej do 1.02.2022.

Post Author: SP28