Informacja stołówki-kwiecień 2022

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – KWIECIEŃ 2022 r.
17 x 3,00 zł=51,00 zł
Należność proszę wpłacać w terminie od 1.04 do 06.04.2022 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 31.03.2022 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28