Informacja stołówki-listopad 2022r.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – LISTOPAD 2022 r.
20 x 3,50 zł = 70,00zł
Klasy ósme płacą za 19 obiadów, tj. 66.50 zł (wyjazd w dn. 15.11)
Należność proszę wpłacać w terminie od 25.10 do 04.11.2022 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 28.10.2022r. 
Potwierdzenie zapłaty przelewem należy przesłać na adres e-mail stołówki.
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28