Informacja stołówki-październik 2021

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – PAŹDZIERNIK 2021 r.

20 x 3,00 zł = 60,00 zł

Należność należy wpłacać w terminie od 1.10 do 5.10.2021 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być obowiązkowo dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA Z GÓRY) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 30.09.2021 r.

UWAGA !!!
Zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej informuję, że wpłaty za obiady należy dokonywać do 5-go każdego miesiąca. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie spowoduje wykreślenie dziecka z obiadów od 7-go dnia miesiąca z obowiązkiem zapłaty za 6 zaplanowanych obiadów.
Barbara Barchańska
intendent

Post Author: SP28