Informacja stołówki-styczeń 2022

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – STYCZEŃ 2022 r.
16 x 3,00 zł =48,00 zł

Należność prosimy wpłacać w terminie od 4.01 do 11.01.2022 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 6.01.2022 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANE POSIŁKI W GRUDNIU ZOSTAŁ ZWRÓCONY NA KONTO (PROSIMY ZATEM NIC NIE ODLICZAĆ).

Post Author: SP28