INFORMACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ-czerwiec 2023r.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – CZERWIEC 2023 r.
14 x 3,50 zł = 49,00zł
Należność należy wpłacać w terminie od 29.05 do 05.06.2023 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 30.05.2023 r.
Prosimy o odliczenie planowanych nieobecności związanych z wycieczkami szkolnymi.
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONA CIĄGŁA ABSENCJA W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28