Informacja stołówki szkolnej-listopad 2021

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – LISTOPAD 2021 r.
18 x 3,00 zł=54,00zł
Należność proszę wpłacać w terminie od 27.10 do 5.11.2021 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW PROSZĘ ZGŁOSIĆ DO 31.10.21 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie – osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI

Post Author: SP28