INFORMACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ-luty 2023

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – LUTY 2023 r.
20 x 3,50 zł = 70,00zł
Należność należy wpłacać w terminie od 01.02 do 05.02.2023 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie.
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 31.01.2023r.
Potwierdzenie zapłaty przelewem należy przesłać na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONA CIĄGŁA ABSENCJA W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28