INFORMACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ-maj 2024

OPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – MAJ 2024 r.
15 x 4,00 zł = 60,00 zł
W podanej kwocie odliczono dni wolne tj. 2, egzaminy (14,15,16) i 31 maja. Należność należy wpłacać w terminie od 30.04 do 07.05.2024 r.
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW PROSZĘ ZGŁOSIĆ DO 06.05.24 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA PIERWSZEGO DNIA NIEOBECNOŚCI) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28